ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติกา ดาวน์โหลดเอกสาร
2
19 ม.ค. 2565
2 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 6 ราย (ลว.17 มกราคม 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
17 ม.ค. 2565
3 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 2 ราย (ลว.30 ธันวาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
30 ธ.ค. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ยกเลิกการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล สายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
25
17 ธ.ค. 2564
5 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1 ราย (ลว.16 ธันวาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
16 ธ.ค. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
157
07 ธ.ค. 2564
7 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
34
18 พ.ย. 2564
8 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 3 ราย (ลว.16 พฤศจิกายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
16 พ.ย. 2564
9 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
23
12 พ.ย. 2564
10 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
25 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37