ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอเสนองบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
07 ม.ค. 2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง ผลการสอบและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
06 ม.ค. 2563
3 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
3
06 ม.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
49
02 ม.ค. 2563
5 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
26 ธ.ค. 2562
6 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ ครั้งที่ 29/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
26 ธ.ค. 2562
7 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ ครั้งที่ 30/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
26 ธ.ค. 2562
8 ประกาศประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ดาวน์โหลดเอกสาร
1
26 ธ.ค. 2562
9 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
26 ธ.ค. 2562
10 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือนำสุนัขและแมวมาลงทะเบียนที่ประธานชุมชนของท่าน ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
12 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39