ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ เทศบาลตำบลไร่เก่า
เรื่อง : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 คืออะไร
  รายละเอียด : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 คืออะไร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 700 คน