สถานที่ท่องเที่ยว : ประเพณีไทยทรงดำบ้านตาลเจ็ดยอด
รายละเอียด :
     คนในหมู่บ้านตาลเจ็ดยอดที่เป็นคนรุ่นแรกมาจากตำบลหนองพลับ จังหวัดเพชรบุรี เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้เกวียนเป็นพาหนะ โดยใช้ถนนรถไฟเป็นเส้นทางในการเดินทาง เดินทางมาด้วยกันสามครอบครัวโดยทั้งสามครอบครัวเป็นญาติพี่น้องกัน เมื่อมาถึงบริเวณที่เรียกว่า ตาลเจ็ดยอด เห็นว่าภูมิประเทศที่เหมาะสม และที่ดินบริเวณนี้ยังไม่มีใครจับจองเป็นเจ้าของ จึงหยุดการเดินทาง และตั้งรกรากอยู่ที่นี้ ที่เรียกว่าตาลเจ็ดยอด เพราะบริเวณนี้มีต้นตาลอยู่ต้นหนึ่งที่ไม่เหมือนต้นตาลต้นอื่น คือ มีต้นตาลต้นเดียวที่มีเจ็ดยอด ต้นตาลต้นนี้ตายไปแล้ว แล้วมีชาวบ้านเล่ากันว่ามีฟ้าผ่ายอดจนไหม้ตายไปประมาณ ๔๐ ปีมาแล้ว ปัจจุบันมีชาวไทยทรงดำประมาณ ๕๐๐ คน ๕๐ หลังคาเรือน และอาศัยอยู่นอกเขตหมู่ที่ ๑ ประมาณ ๕๐ คนในสังคมปัจจุบันกระแสวัฒนธรรมของชาวต่างชาติได้แพร่กระจายเข้าสู่สังคมไทยอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชนรับวัฒนธรรมแบบตะวันตก ไม่สนใจศึกษาและปฏิบัติตามแนววิถีชีวิตของคนไทย ชุมชนบ้านตาลเจ็ดยอดซึ่งเป็นชุมชนเชื้อสายไทยทรงดำ แตกต่างจากชุมชนอื่น โดยชุมชนนี้ได้อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอยู่คู่กับชุมชนบ้านตาลเจ็ดยอดมาอย่างต่อเนื่อง ความมุ่งหมายของประเพณี เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ สร้างความผูกพันสามัคคีในหมู่พี่น้อง เครือญาติ และไทยทรงดำในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดราชบุรี และอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของชาวไทยทรงดำไว้ อาทิ ประเพณีการเล่นลูกช่วง การรำแคน ขั้นตอนปฏิบัติงาน ชาวไทยทรงดำบ้านตาลเจ็ดยอด ได้รับการสนับสนุนการจัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยทรงดำจากเทศบาลตำบลไร่เก่า หน่วยงานราชการ และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ ๒๓ เมษายน เป็นประจำทุกปี โดยจะมีญาติพี่น้อง และชาวไทยทรงดำจากถิ่นอื่นมาร่วมงาน อาทิเช่น ไทยทรงดำจากจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดราชบุรี เพื่อพบปะสังสรรค์ เยี่ยมเยียน พูดคุยไต่ถามสารทุกข์สุกดิบ เล่นลูกช่วง ฟ้อนแคน รับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งอาหารที่นำมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จากพี่น้องชาวไทยทรงดำ และจากชาวบ้านในท้องถิ่น ในช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญ โดยจะนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป มาฉันภัตตาหารเพล ในช่วงเย็นเจ้าภาพในการจัดงานจะมาต้อนรับชาวไทยทรงดำที่เดินทางมาถึง ด้วยการไต่ถามสารทุกข์สุกดิบชีวิตความเป็นอยู่ พบปะพูดคุย มีการเล่นลูกช่วง และรับประทานอาหารร่วมกัน ในช่วงค่ำจะมีพิธีเปิดงานโดยนายอำเภอสามร้อยยอดเป็นประธานในพิธีเปิด และนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยจะเชิญตัวแทน ชาวไทยทรงดำจากหมู่บ้านต่าง ๆ มาร่วมเป็นเกียรติบนเวที แล้วจะร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งมีชุดการแสดงจากชาวไทยทรงดำที่มาร่วมงาน เมื่อพิธีเปิดงานบนเวทีสิ้นสุดลง ก็จะเป็นการฟ้อนแคน ซึ่งจะมีวงแคนมาร่วมงาน จำนวน ๒ – ๓ วง เพื่อให้ชาวไทยทรงดำ ได้สนุกสนานร่วมกันจนจบงาน คุณค่าของประเพณี สร้างความผูกพันรักใคร่สามัคคี เนื่องจากพื้นฐานวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำมีความผูกพันกับเครือญาติและชาวไทยทรงดำด้วยกันเองค่อนข้างสูง และสืบทอดประเพณีการเล่นลูกช่วง (เล่นคอน) หรือรำแคน นิยมเล่นในเทศกาลตรุษสงกรานต์ ในวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำนั้น ดนตรีการขับร้อง และการละเล่นจะปะปนผสมผสานกันอยู่มากใน “อิ้นกอน” (เป็นประเพณีการเล่นของหนุ่มสาวชาวไทยทรงดำ โดยเฉพาะการเล่นโยนลูกช่วง พร้อมกับร้องรำทำเพลงเป่าแคนไปด้วยกับการเล่น ซึ่งการละเล่นนี้ยังเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้คุยกันอีกด้วย) เป็นการหาคู่ครองในช่วงเดือน ๕ ตามแบบแผนเดิม ชาวไทยทรงดำมักหาคู่ครองด้วยการไป “อิ้นกอน” ในเดือน ๕ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ฝ่ายชายจะไปเล่นลูกช่วงตามหมู่บ้านต่าง ๆ ที่มีหญิงสาวคอยเล่นด้วย โดยฝ่ายชายมักจะไปค้างแรมคืนต่างหมู่บ้านไปเรื่อย ๆ ตลอดทั้งเดือน ๕ นอกจากนี้ชายและหญิงไทยทรงดำยังมีโอกาสพบปะกันใน “ข่วง” (ลานบ้าน) อันเป็นที่ตำข้าว ปั่นด้าย ฯลฯ ของบ้านที่มีลูกสาว ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายชายไปคุยได้ หากรักชอบกันก็จะนำไปสู่การแต่งงานในที่สุด การสืบทอดประเพณี สืบทอดประเพณีโดยลูกหลาน เครือญาติ และชาวไทยทรงดำ ปฏิบัติสืบต่อกันมา สถานที่จัดงาน สนามโรงเรียนบ้านตาลเจ็ดยอด หมู่ ๑ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564    อ่าน 304 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**