กิจกรรม : ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ไหว้พระ ๙ วัด ประจำปี ๒๕๕๕

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

รายละเอียด :
    ชมรมแสงเทียนเทศบาลตำบลไร่เก่า ร่วมกับ เทศบาลตำบลไร่เก่า จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ไหว้พระ ๙ วัด ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดนครปฐม - แม่กลอง โดยงานนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนด้านงบประมาณสมทบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555   อ่าน 500 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**